Xhesika Fero është fituesja e edicionit të 4-t të Bursës së ekselencës Jorgji Jajcari

Dea Pici është fituesja e edicionit të 3-të të Bursës së ekselencës Jorgji Jajcari.

Egli Xhemollari është fituesi i edicionit të 2-të të Bursës së ekselencës Jorgji Jajcari.

Jona Pano është fituesja e edicionit të 1 të Bursës së ekselencës Jorgji Jajcari.