Bursa e ekselencës akademike Dr. Jorgji Jajçari

Edicioni i pare i Bursës së Ekselencës Akademike Dr. Jorgji Jajcari po organizohet në bashkepunim me mbështetjen administrative të stafit të Fondacionit Nehemia dhe kryesisht të Gjimnazit Jo-Publik Nehemia.