Bursa e Ekselences Dr. Jorgji Jajçari organizohet ne bashkepunim me mbeshtetjen administrative te Nehemia Foundation dhe gjithashtu edhe stafin akademik te Shkolles jo publike Nehemia.